Våra tjänster utförs alltid med högsta kvalitet och noggrannhet och våra erbjudanden är
konkurrenskraftiga och uppfyller alltid våra kunders högt ställda krav och förväntningar.

Vi utför markarbeten till stora som små till företag och privatpersoner

Vårt huvudsakliga verksamhetsområde är Norrland, men vi åtar oss uppdrag i övriga landet. Vår storlek och kunskap innebär att vi har en stor flexibilitet i företaget och vi gör allt för att tillgodose våra kunders behov.

Inom företaget finns en bred kompetens inom grävning, schaktning och sprängning

Vår kompletta maskinpark möjliggör för oss att utföra alla tänkbara markarbeten.

Vi har rätt maskin och förare

  • Muddring

  • Dikning

  • Schaktning

  • Kabelläggning

  • Jordvärme

  • Skogsbilvägar

  • Vatten och avlopp